Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Nízke Tatry » príroda » prameň

Prameň, Nízke Tatry

Prameň v Nízke Tatry

V Nízke Tatry sa nachádza viac ako 1000 kusov prameň.

Prameň, Nízke Tatry:, 1 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Predný úplaz, pitná voda, Medokýš, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyslá, Čierna vyvieračka, Nižný Blatník, pitná voda, pitná voda, Vyvieračka, Prameň Dolná Kyslá, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Škvrkovec, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Nový prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Širková, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 2 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jama, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kapustička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pod Pätkovom, pitná voda, Jasenianska kyslá, pitná voda, Košariská, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Chabenec, Čičkov žliebok, pitná voda, pitná voda, Prameň pre jasienok, Prameň Boženy Nemcovej, pitná voda, pitná voda, Kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 3 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jaloviarka, Mošnica, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Ludrovianka, pitná voda, pitná voda, Dana, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 4 z 17

Prameň Čierneho Váhu, Minerálny prameň Bôrova Sihoť, Medokýš, Kyslá, Medokýš Bory, Kadlub pri mlyne, Medokýš v búdke, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Okno, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Nižný Blatník, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vyvieranie, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň pri potoku, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 5 z 17

Podrožianka, pitná voda, Vyvieranie, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Radovský potok, tufová terasa, pod Studenou dierou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Malá Čierna dolinka, Ráztoky, Medvedie, Malužinská kyslá voda, Dikula, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Sviná, pitná voda, Prameň Horná Kyslá, pitná voda, pitná voda, Túf, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kumštová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Očianka, Tufová terasa v Krivej, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Moldava

Prameň, Nízke Tatry:, 6 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Komorícka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Krivá, pitná voda, pitná voda, občasná vyvieračka, Javorie, pitná voda, pitná voda, Kňazová, spod Borovej, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Bachláč na lúke, Lučivná, Vyšná Smreková, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Váh, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prievalský potok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 7 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Železitý, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Mária, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pod Javorom, Bravnô, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Biela

Prameň, Nízke Tatry:, 8 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, tufová terasa, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Tôranovo - Na peci, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Tvoranovo - pod Úplazom, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vodojem, Magurka, Chabenec, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Salatínka, vyvieračka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Podsalašky, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 9 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Ostredok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Matúšová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Praková, pitná voda, Michaľová, pitná voda, pitná voda, Výver Klačianka, pitná voda, Solisko, Pod Dlhými lazmi, Pred Vápenicou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, tufová terasa, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pekelná 2, pitná voda, PEC, PEC, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Stavinskô, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 10 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pekelná 1, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Mrázovské, Rakytová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vŕšky, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Temná, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prievalský potok, pitná voda, pitná voda, Oružný potok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Skladanô, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 11 z 17

pitná voda, pitná voda, Michaľová - dolinka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kolárová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Hluché 2, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Všivavá, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Viedenka, pitná voda, pitná voda, Vyvieračka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Seče, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 12 z 17

pitná voda, Dielca, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Lúžňanka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Krámecký potok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Žiare, pitná voda, Balnô, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Apadová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vodojem, Hluché, Tvoranovo - na skale, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 13 z 17

Sokolčianka, Kľačianka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Košariská, pitná voda, Žeruchová, pitná voda, pitná voda, Vápenica - Zrasce, Rišianka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Solisko, pitná voda, Krivá, pitná voda, pitná voda, Travertínová terasa, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Zosratý potok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Veľké Železné, pitná voda, pitná voda, Výver Malý Lovnáč, pitná voda, Krámecký potok, pitná voda, Pekelná 3, pitná voda, pitná voda, Stankovo, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Stankovo, pitná voda, pitná voda, vyvieračka

Prameň, Nízke Tatry:, 14 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kotkodák, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Čertová, pitná voda, Matejovo, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, tufová terasa, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Nižné Rovienky, tufová terasa, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Latiborská, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jama, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 15 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, Veľké Zelezné, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Malé Železné, Gážďovo, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Blativá, Šlosiar, Dolinky, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Široká, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Klinček, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 16 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kamenô, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Žblnka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Solisko, pitná voda, Legátová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, vyvieračka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pätkovo, Malá Tlstá, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Perová, Vyšnosliačanský potok, pitná voda, vodojem, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Čeremošná, pitná voda, Vidová, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Nízke Tatry:, 17 z 17

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, železitý, pitná voda, Brezový potok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Široká dolina, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Úložná, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Podobné, Nízke Tatry:

2044x prameň, 355x prepadlina, 355x vrch, 269x jaskyňa, 208x výhľad, 84x vodopád, 79x kameň, 75x sedlo
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
Prameň, Nízke Tatry
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku nizke-tatry.oma.sk priroda pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.